Serveis

Gairebé 20 anys al servei dels nostres pacients i seguim!

Sigui quin sigui el teu problema visual vine i consulta'ns.

Demanar Cita

Teràpia Visual

La teràpia visual és un programa de tractament individualitzat per potenciar i millorar disfuncions visuals com ara problemes de convergència, enfocament, ambliopia (ull gandul), estrabisme, així com problemes d'aprenentatge relacionats amb la visió.

Un programa de teràpia visual està format per una sèrie d'exercicis o jocs visuals que es realitzaran a la consulta ia casa del pacient per millorar el seu problema visual.

Les disfuncions denfocament, coordinació ull-mà, binocularitat, motilitat ocular, la majoria de vegades no són problemes que es corregeixin únicament amb una correcció òptica (ulleres o lents de contacte), són disfuncions visuals que necessiten a més dun tractament adequat i personalitzat de teràpia visual.

Rendiment Escolar

Sabies que, de cada 4 fracassos escolars, 3 estan relacionats amb la visió?
Una revisió optomètrica a l'any hauria de ser una tasca obligatòria per a tots els alumnes.

No cal esperar a veure malament per fer una revisió visual, la majoria dels pacients amb problemes de rendiment escolar no solen veure malament.

Saber que tenim un 100% de la vista no ens eximeix de tenir problemes d'aprenentatge, per això cal fer una avaluació optomètrica on s'han de valorar habilitats visuals com els moviments oculars per a la lectura (fixació, seguiments i sacàdics), la convergència, l'enfocament, la visió en 3D, la visió del color, la percepció visual (que entenem del que veiem), la lateralitat creuada, la capacitat auditiva, l'atenció, la binocularitat…entre altres proves.

Rendiment Visual Esportiu

Si el rendiment visual en el dia a dia és important, a l'esport professional o d'elit és imprescindible.
Els esportistes d'elit tenen millors habilitats visuals que la població en general, i és normal, ja que les demandes visuals són molt més exigents.

Cada esport presenta unes demandes visuals específiques, però les habilitats visuals bàsiques són les mateixes per a tothom.
Per això, a la planificació d'un programa específic d'entrenament visual esportiu tindrem tres etapes:

 1. Aconseguir nivells òptims de funcionalitat de les habilitats visuals bàsiques.
 2. Potenciar les habilitats visuals específiques de cada esport a cada esportista així com personalitzant la seva funció esportiva dins de l'esport (porter, davanter, pilot,...).
 3. Integració visual-esportiva per mantenir i automatitzar les millores aconseguides. Cal aconseguir transferir les millores visuals de l'esportista en el seu rol esportiu al camp/circuit.

Treballar en equip per a l'esportista és la millor opció per a uns millors resultats (preparadors físics, fisioterapeutes, tècnics, psicòlegs, optometristes, metges…).

Entrenament BrainVT

BrainVT, el programari més complet per a l'entrenament visual a consulta i des de casa.

BrainVT, empresa que desenvolupa productes per a la millora de les habilitats visuals, presenta un conjunt de programes de programari que donen suport a els exercicis tradicionals en consulta i que es pot utilitzar a casa, de forma divertida i estimulant, com un joc, millorant els resultats de la teràpia visual.

A quines àrees de l'entrenament visual treballa BrainVT?

 • Agudesa Visual (Patrons de Gabor)
 • Lectura (velocitat i comprensió)
 • Atenció.
 • Disfuncions d'eficàcia visual general.
 • Desordres en el processament de la informació visual (Percepció Visual: què entén cada pacient del que veu).
 • Antisupressió.
 • Integració visual i motora.
 • Visió perifèrica.
 • Coordinació ull-mà.
 • Atenció dividida.
 • Temps de reacció…

BrainVT incorpora una intel·ligència artificial que dirigeix i ajuda a la programació i evolució durant els exercicis a mesura que cada pacient avança en el seu entrenament, adaptant-se al seu ritme i capacitat.

Teràpia Auditiva

No ser sord…no vol dir sentir bé.
La manera com escoltem és un reflex de com som.

L'avaluació funcional de l'audició ens permet detectar, valorar i tractar problemes d'atenció auditiva i hiperactivitat auditiva, problemes de memòria, problemes emocionals, dificultats de comprensió i transcripció audiobocal (que poden portar a errors ortogràfics, inversió de paraules,…) .

El deteriorament de la percepció auditiva dificulta una adquisició correcta del llenguatge i el desenvolupament de la lectura i l'escriptura, i en conseqüència afecta l'aprenentatge en general.

No tenir una bona capacitat auditiva pot afectar la vida emocional i la conducta del pacient.

Mitjançant l'audició de música personalitzada, degudament modificada i adaptada al defecte auditiu funcional de cada pacient, es pot modelar la manera com escoltem, millorant, en conseqüència, les problemàtiques associades a la disfunció auditiva.

Bebès, baixa visió i més

Des que naixem fins als 6 anys, l'evolució ocular i cerebral és exponencial. Com anem a les revisions del pediatre, sense estar malalts, hauríem d'anar a l'optometrista pediàtric.

Controlar que el creixement i la maduració visual és l'adequat és fonamental per evitar futurs problemes.
Especialistes en pediatria visual valoraran la visió del teu fill i la seva correcta evolució i maduració des dels 6 mesos de vida.

Baixa Visió

La baixa visió inclou aquests pacients que, tot i portar la millor correcció òptica, la seva agudesa visual és inferior al 30% o el seu camp visual és igual o menor a 20º.

L'especialitat de Baixa Visió existeix per a aquests pacients amb aquestes dificultats visuals.
Les malalties o patologies més freqüents que poden produir baixa visió són: DMAE (Degeneració macular associada a l'edat), Miopia magna, Glaucoma, Queratocon, Retinopatia diabètica, Retinosi pigmentària, entre d'altres.

Per això és recomanable la valoració i el seguiment d'un optometrista especialista en baixa visió per poder assessorar quina és la millor ajuda per a cada pacient i condició visual.

Inici Serveis Lents de contacte Salut visual Contacte